DARMOWA DOSTAWA PACZKOMATEM - ZAMÓW PRODUKTY ZA MINIMUM 239 PLN  

Reklamacje i zwroty

Wszystkie nasze produkty objęte są gwarancją producentów lub dystrybutorów, dostarczamy je w stanie producenckim bez wad. Produkty różnią się między sobą jeżeli chodzi o kwestie gwarancji (np. czasem trwania – niektóre mają 2 lata inne aż 5 lat). Informacje o objęciu produktu gwarancją i czasie jej trwania znajdują się każdorazowo przy opisie produktu. Jeżeli brak jest wskazania to okres domyślny to 24 miesiące licząc od daty zakupu.

 1. Kupujący może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@bearway.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w sekcji ogólnej regulaminu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, telefon,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, , podstawę reklamacji (gwarancja, rękojmia), ze wskazaniem żądania Kupującego (np. naprawy),
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  5. dowód zakupu (w przypadku reklamacji mailowej - skan) potwierdzający dokonanie transakcji u Sprzedającego
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie w tym przesłanie reklamowanego produktu pod wskazany przez Sprzedawcę adres przy e-mailowej formie reklamacji.
 3. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację (i ewentualne dalsze informacje) wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Rękojmia jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego (np. otrzymany kompas to inny model).

Szczegółowe przepisy znajdują się w Kodeksie cywilnym oraz w Ustawie o prawach konsumenta: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pliki/Ustawa_o_prawach_konsumenta.pdf

 

ZWROT (odstąpienie od umowy): masz prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od otrzymania towaru, z wyłączeniem zakupu dokonanego w celach zawodowych.

Jeżeli chcesz odstąpić od umowy ( i TYLKO WTEDY) prosimy o wypełnienie formularza odstąpienia od umowy i odesłanie go do nas. Wypełnienie formularza nie jest obowiązkowe ale znacznie upraszcza proces zwrotu. Odstąpienie wymaga formy pisemnej. W razie pytań skontaktuj się z nami telefonicznie.

Masz 14 dni od otrzymania produktu na ewentualne pisemne odstąpienie od umowy. W ciągu najdalej kolejnych 14 dni produkt musi być wysłany do nas. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zwrotu środków do momentu realizacji odesłania (art. 27-29 ustawy o prawach konsumenta). Najlepiej po prostu wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy, paragon i produkt w jednej przesyłce (ale nie jest to obowiązkowe - możesz np. odstąpienie wysłać mailem a produkt i dowód zakupu pocztą). Pamiętaj aby zawsze dołączyć do odsyłanego produktu dowód zakupu (np. otrzymany z produktem paragon)!

Porada ze strony UOKIK.
Pamiętaj, że w ramach odstąpienia od umowy produkt nie powinien być używany a jedynie sprawdzony w myśl zasady podanej na stronie UOKiK:

Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru. (Podstawa prawna: art. 33 i 34 ust. 2 i 4 ustawy o prawach konsumenta)

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Formularz odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, można odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane płatności zgodnie z obowiązującą Ustawą o prawach konsumenckich (w tym kosztu najtańszej wysyłki do Kupującego).
Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@bearway.pl . Konsument może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej (nie jest to obowiązkowe ale ułatwia procedurę).


Odstąpienie drogą pocztową należy nadać na adres:
BearWay Dariusz Badełek
ul. Kasztanowa 17A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

lub mailem (podpisany skan).

(do skopiowania):

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

Formularz odstąpienia do wydrukowania: kliknij tutaj


(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:
BearWay Dariusz Badełek
ul. Kasztanowa 17A
05-825 Grodzisk Mazowiecki


Ja………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia ……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko kupującego………………………………………………………….
Numer konta w przypadku konieczności dokonania zwrotu środków na konto bankowe:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Adres kupującego …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis

Koszt zwrotu rzeczy do sprzedawcy – w ramach realizacji prawa odstąpienia od umowy:
Nie zwracamy bezpośredniego kosztu odesłania produktu do nas w ramach odstąpienia od umowy.

 

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Ma również możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy u powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów oraz ze strony wspomnianego wcześniej UOKiK (np. pod adresem uokik.gov.pl) .

Z prawa do zwrotu z tytułu odstąpienia od umowy wyłączone są transakcje zawierane między przedsiębiorcami w celach zawodowych.

Platforma Online Dispute Resolution - http://ec.europa.eu/consumers/odr

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl