DARMOWA DOSTAWA PACZKOMATEM - ZAMÓW PRODUKTY ZA MINIMUM 239 PLN  

Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu obowiązujący od dnia 11.01.2021.

Poniższy regulamin powstał w duchu współpracy i uczciwego prowadzenia transakcji pomiędzy Sklepem a naszymi Klientami.

Dbając o dobro naszych Klientów informujemy, że Konsument nie może zrzec się przysługujących mu praw, ma również w myśl ustawy pewne obowiązki w ramach transakcji.  Wszelkie postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się obowiązujące przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości są tłumaczone w interesie konsumenta. W przypadku niezgodności pomiędzy Regulaminem a przepisami wskazanymi w ramach regulaminu pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować chyba że Regulamin Sklepu jest dla konsumenta bardziej korzystny.

Zapoznaj się z ustawą Prawo konsumenckie (publ. Dz. U. z dn. 24.06.2014 poz. 827).

Streszczenie wybranych punktów regulaminu (ze szczegółami zapoznaj się w dalszej części Regulaminu, streszczenie ma za zadanie ułatwić Ci nawigację po Regulaminie):

1. Kupuję!
W naszym sklepie nie musisz się rejestrować jeżeli planujesz tylko zakupy jednorazowe. Jeżeli jednak się zarejestrujesz będziesz mieć podgląd statusu zamówienia i szansę na dodatkowe rabaty. Podczas korzystania ze sklepu dodajesz produkty do koszyka a przed wpłatą widzisz dokładne koszty zarówno produktów jak i przesyłki (w PLN i z VAT-em). Do każdego zakupu otrzymujesz dowód zakupu (paragon fiskalny / fakturę). Zamówienia realizujemy na terenie Polski. W sprawie wysyłki poza Polskę prosimy o kontakt.

2. Moja przesyłka
Przy produkcie w sklepie widoczny jest przewidywany czas wysyłki produktu (pamiętaj, że operujemy dniami roboczymi). Z reguły już najbliższego dnia roboczego po wpłacie przesyłka jest od nas nadawana. Czasami nawet tego samego, ale nie zawsze jest to możliwe. Otrzymasz od nas informację o statusie, więc będziesz wiedzieć na jakim etapie jest Twoje zamówienie. Możesz też zakupy odebrać osobiście – wymaga to jednak umówienia terminu odbioru.
Czas i koszty dostawy

3. Sposoby płatności
W sklepie on-line możesz zapłacić kartą, płatnościami online (podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.), przelewem. Możesz też wybrać pobranie (zapłacisz gotówką przy odbiorze). Przy zakupie osobistym płatność przyjmowana jest w gotówce.
Więcej o metodach płatności tutaj


4. Reklamacje i zwroty/odstąpienie od umowy
Masz 14 dni na odstąpienie od umowy, a niezależnie od tego produkty w większości objęte są gwarancją.
Więcej: Reklamacje, zwroty/odstąpienie od umowy
Regulamin Sklepu: http://sklep.bearway.pl/pl/i/Regulamin-Sklepu/1

5. Kontakt jest ważny
Jeżeli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy.
http://sklep.bearway.pl/pl/i/Kontakt/6

www.BearWay.pl
ul. Kasztanowa 17A,
05-825 Grodzisk Mazowiecki,

NIP 8381707113,
REGON 146021196,

Telefon: 502823610,
email: biuro (małpka) bearway . pl .

Ochrona danych osobowych: zgodna z wytycznymi RODO. Szczegóły w zakładce polityka prywatności w linkach poniżej.

 

Zapoznaj się z pełną wersją regulaminu poniżej. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień naszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sklep internetowy BearWay działający w ramach domeny bearway.pl  prowadzony jest przez firmę BearWay Dariusz Badełek, z siedzibą w Grodzisku Mazowiecki, ul. Kasztanowa 17A.

Firma posługuje się numerem NIP 838-170-71-13 oraz numerem REGON: 146021196.

Z Firmą można skontaktować się pisząc na adres: biuro(małpka@)bearway.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 502 823 610 .

1. Sekcja ogólna.
1.1. Sklep internetowy pod adresem bearway.pl prowadzony jest przez firmę BEARWAY Dariusz Badełek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres wykonywania działalności:

BearWay.pl
ul.Kasztanowa 17A,
05-825 Grodzisk Mazowiecki,

NIP 8381707113,
REGON 146021196,

Telefon: 502823610,
email: biuro (małpka@) bearway . pl .

Adres doręczeniowy jw.


1.2. Niniejszy regulamin skierowany jest do konsumentów jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu (z wyjątkiem punktów w których zaznaczono, że są skierowane wyłącznie do przedsiębiorców).
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego i Polityce prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza się ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania a także usunięcia.

2. Definicje.
Dzień roboczy – jeden dzień w zakresie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz późniejsze zmiany.
PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
SKLEP INTERNETOWY, SKLEP - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklep.bearway.pl.
SPRZEDAWCA, SKLEP, USŁUGODAWCA: firma BEARWAY Dariusz Badełek wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca adres wykonywania działalności i doręczeń: ul. Kasztanowa 17A, 05825 Grodzisk Mazowiecki, NIP 8381707113, REGON 146021196, nr tel. 502/ 823 / 610, email: biuro (małpka@) bearway . pl .
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3. Warunki realizacji zamówień oraz dostawa.
3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia:

a). za pomocą formularza na stronie sklepu,
b). telefonicznie,
c). mailowo.


Podane na stronie sklepu informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia oferty umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Zwrotnie od Sklepu Klient otrzymuje wiadomość e-mail na podany przez siebie adres z potwierdzeniem listy produktów wybranych przez Klienta do zamówienia oraz ich cenami i kosztem dostawy. Jest to wyłącznie potwierdzenie odebrania informacji od Klienta.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest wysyłane w kolejnej wiadomości e-mail do klienta na podany przez niego e-mail z wyraźnym sformułowaniem „POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI” nie później niż w ciągu 24h od momentu otrzymania od Klienta zapytania i dokonania wpłaty/przedpłaty/wybrania przesyłki za pobraniem. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

W przypadku zamówienia telefonicznego POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI następuje w formie maila, jeżeli Klient go podał, lub SMS-em na numer telefonu wskazany przez Klienta.

3.2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.3. Dopuszcza się również złożenie zamówienia i realizację transakcji osobiście w siedzibie Sklepu po uprzednim umówieniu się.

3.4. Terminy i sposób doręczeń

 1. Firma odpowiada za towar do momentu dostarczenia go do Klienta. Klient zobowiązany jest sprawdzić po odbiorze towaru jego stan i ocenić czy nie wystąpiły uszkodzenia przesyłki podczas dostawy.
 2. Koszty przesyłki zamówionego towaru ponosi kupujący chyba, że opis przy danym towarze stanowi inaczej.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy sporządzić protokół uszkodzenia. O zaistniałym fakcie uszkodzenia przesyłki przez doręczyciela należy bezzwłocznie poinformować Sklep. Nie uzależnia się postępowania reklamacyjnego od stanu opakowania przesyłki, bądź braku protokołu uszkodzenia. Sklep bierze pod uwagę również uszkodzenia transportowe niewidoczne na opakowaniu przesyłki.
 4. Terminy dostaw wskazane na stronie oznaczają czas od przyjęcia zamówienia do realizacji do wysyłki danego towaru licząc w dniach roboczych (przy czym czas realizacji biegnie od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu opłacenia zamówienia). Jeżeli towary w zamówieniu mają różny czas realizacji to wysyłka  realizowana jest po skompletowaniu całości zamówienia, a więc wg czasu wysyłki produktu z najdłuższą datą realizacji wysyłki. Do tego czasu należy dodać przewidywany czas dostarczenia przez przewoźnika (patrz niżej pkt. 5).
 5. Zamówienia produktów dostarczane są do Klienta na jeden ze wskazanych sposobów wg kosztów Cennika dostaw (dostępnego z poziomu strony głównej sklepu):
  a). za pośrednictwem Poczty Polskiej:
  - paczka 48 – przewidywany czas dostawy ok. 3 dni roboczych
  bazując na „Regulaminie świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym’ oraz ustawy „Prawo pocztowe”
  b) za pośrednictwem PACZKOMATÓW inPost - przewidywany czas dostawy ok. 24h-48h licząc w dniach roboczych
  c). za pośrednictwem kuriera – przewidywany czas dostarczenia to następny dzień roboczy po dniu nadania
  d). odbiorem osobistym w siedzibie sklepu przy wcześniejszym ustaleniu z sklepem terminu odbioru, przy czym domyślnym miejscem odbioru jest siedziba sklepu, z zastrzeżeniem braku możliwości odbioru osobistego bez wcześniejszego uzgodnienia terminu odbioru ze sklepem.
  Szczegółowe terminy i przewidywane terminy dostarczenia podane są zakładce DOSTAWA na stronie głównej sklepu.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niestaranne podanie adresu przez Klienta. Zastrzega również prawo do nierealizacji zamówienia w przypadku stwierdzenia błędnie lub niestarannie podanego adresu. W przypadku nieodebrania przesyłki po dwóch awizo pozostawionych przez Pocztę bądź nieodebrania przesyłki od kuriera pomimo przynajmniej dwóch nieudanych prób dostawy kurier/doręczyciel zwraca przesyłkę do nadawcy. Sklep zastrzega sobie prawo w takiej sytuacji do ponownej wysyłki towaru wyłącznie po uiszczeniu ponownej zapłaty za wysyłkę.
 7. W przypadku realizacji dostawy za pomocą przesyłki pobraniowej sklep może zażądać od Klienta przedpłaty celem pokrycia kosztów wysyłki.
 8. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

3.5. Dla potrzeb realizacji zamówień wysyłkowych Klient podaje dane kontaktowe w tym dokładny adres wysyłkowy, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego do osoby odbierającej przesyłkę.

4. Ceny produktów.
4.1. Ceny produktów podawane są złotych polskich i zawierają podatek VAT, chyba że opis bezpośrednio przy cenie stanowi inaczej.
4.2. Ceny widoczne przy produktach nie zawierają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki widoczne są przed zakończeniem formularza zamówienia po wybraniu przez Kupującego formy dostawy, tak, aby Klient znał pełne koszty zakupu przed zakończeniem transakcji i wpłatą. Klient może zapoznać się z kosztami dostaw również bez konieczności kompletowania koszyka zakupów. Sklep realizuje wysyłki wg cennika dostaw dostępnego w zakładce poświęconej dostawie na stronie głównej sklepu. Zastrzega się możliwość braku dostępności niektórych opcji wysyłki dla wybranych produktów ze względu na ich kształt, wagę, rozmiar, ryzyko uszkodzenia (np. odporność na mróz) bądź inne obiektywne powody. Przed dokonaniem zakupu i płatności Klient zawsze poznaje pełne koszty wysyłki wg cennika dostaw widocznego dodatkowo w koszyku zakupowym.

5. Modyfikacja zamówienia.
5.1. Zmiany w zamówieniu możliwe są do momentu przygotowania przesyłki (spakowania przesyłki).
5.2. Aby dokonać zmiany w zamówieniu Klient kontaktuje się ze Sklepem pod numer telefonu podany w zakładce kontakt.

6. Formy płatności.
6.1. Sklep realizuje przyjmowanie płatności w formie: gotówki przy odbiorze osobistym, przelewu tradycyjnego, płatności elektronicznych w tym przy użyciu karty:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro,

oraz płatności przy odbiorze (pobranie). W przypadku jeżeli płatność jest realizowana przelewem tradycyjnym wpłata powinna zostać zrealizowana w ciągu 3 dni. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6.2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelew/płatności elektroniczne przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu DotPay.pl lub Blue Media S.A.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

7. Zwroty, reklamacje, gwarancja

7.1. ZWROT (odstąpienie od umowy):
Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od otrzymania towaru. 

Z prawa do zwrotu z tytułu odstąpienia od umowy wyłączone są transakcje zawierane między przedsiębiorcami w celach zawodowych.

Jeżeli chcesz odstąpić od umowy ( i TYLKO WTEDY) prosimy o wypełnienie formularza odstąpienia od umowy i odesłanie go do nas. Wypełnienie formularza nie jest obowiązkowe ale znacznie upraszcza proces zwrotu. Odstąpienie wymaga formy pisemnej. W razie pytań skontaktuj się z nami telefonicznie.

Masz 14 dni od otrzymania produktu na ewentualne pisemne odstąpienie od umowy. W ciągu najdalej kolejnych 14 dni produkt musi być wysłany do nas. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zwrotu środków do momentu realizacji odesłania (art. 27-29 ustawy o prawach konsumenta). Najlepiej po prostu wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy, paragon i produkt w jednej przesyłce (ale nie jest to obowiązkowe - możesz np. odstąpienie wysłać mailem a produkt i dowód zakupu pocztą). Pamiętaj aby zawsze dołączyć do odsyłanego produktu dowód zakupu (np. otrzymany z produktem paragon)!

Porada ze strony UOKIK.
Pamiętaj, że w ramach odstąpienia od umowy produkt nie powinien być używany a jedynie sprawdzony w myśl zasady podanej na stronie UOKiK:

Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru. (Podstawa prawna: art. 33 i 34 ust. 2 i 4 ustawy o prawach konsumenta)

Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Formularz odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane od konsumenta płatności zgodnie z obowiązującą Ustawą o prawach konsumenckich (w tym kosztu najtańszej wysyłki do Kupującego).
Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro(małpka@)bearway.pl . Konsument może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej (nie jest to obowiązkowe ale ułatwia procedurę).


Odstąpienie drogą pocztową należy nadać na adres:
BearWay Dariusz Badełek
ul. Kasztanowa 17A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

lub mailem (podpisany skan).

(do skopiowania):

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:
BearWay Dariusz Badełek
ul. Kasztanowa 17A
05-825 Grodzisk Mazowiecki


Ja………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia ……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko kupującego………………………………………………………….
Numer konta w przypadku konieczności dokonania zwrotu środków na konto bankowe:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Adres kupującego …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis

Koszt zwrotu rzeczy do sprzedawcy – w ramach realizacji prawa odstąpienia od umowy:
Nie zwracamy bezpośredniego kosztu odesłania produktu do nas w ramach odstąpienia od umowy.

7.2. Reklamacje:

Wszystkie nasze produkty objęte są gwarancją producentów lub dystrybutorów, dostarczamy je w stanie producenckim bez wad. Produkty różnią się między sobą jeżeli chodzi o kwestie gwarancji (np. czasem trwania – niektóre mają 2 lata inne aż 5 lat). Informacje o objęciu produktu gwarancją i czasie jej trwania znajdują się każdorazowo przy opisie produktu. Jeżeli brak jest wskazania to okres domyślny to 24 miesiące licząc od daty zakupu.

 1. Kupujący może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro(małpka@)bearway.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w sekcji ogólnej regulaminu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, telefon,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, podstawę reklamacji (gwarancja, rękojmia), ze wskazaniem żądania Kupującego (np. naprawy),
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  5. dowód zakupu (w przypadku reklamacji mailowej - skan) potwierdzający dokonanie transakcji u Sprzedającego
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie w tym przesłanie reklamowanego produktu pod wskazany przez Sprzedawcę adres przy e-mailowej formie reklamacji.
 3. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację (i ewentualne dalsze informacje) wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Rękojmia jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego (np. otrzymany kompas to inny model).

Szczegółowe przepisy znajdują się w Kodeksie cywilnym oraz w Ustawie o prawach konsumenta: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pliki/Ustawa_o_prawach_konsumenta.pdf

8. Zapisy końcowe.

Sklep ma prawo do zmiany oferty, cen, asortymentu, innych danych a także regulaminu sklepu z zastrzeżeniem, że nie obejmuje ona zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany.  W przypadku zmiany regulaminu każdorazowo będzie podawana data początku obowiązywania nowego regulaminu i nie obejmie zamówień już złożonych.

Sklep nie jest wprowadzającym produkt po raz pierwszy do obrotu na terytorium UE chyba, że opis produktu zawiera sformułowanie "BearWay jest podmiotem wprowadzającym produkt do obrotu na terytorium UE".

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Ma również możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy u powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów oraz ze strony wspomnianego wcześniej UOKiK (np. pod adresem uokik.gov.pl) .

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl